ב' אדר ה'תש"פ | 27/02/2020 01:20:55
הוצאה לאור >> שנתון >> כרך ט"ו - תש"ע
כרך ט"ו - תש"ע

עורך:

ד"ר ניסן אררט

עריכה לשונית-עברית:  אסף מאלי ויפעת פישר
עריכה לשונית-אנגלית: ד"ר אליוט סימון
ד"ר יחיאל פריש דבר ההנהלה

ד"ר ניסן אררט

עם השנתון

שלומית גור דברים לדמותה של אהובתנו, מחנכת-המחנכים מרת שרה-נעמי הרשקוביץ זכרה לברכה
אברהם אוחיון מצוות מחצית השקל בתורה ובהלכה
ד"ר ניסן אררט החג - חג הסוכות - חג המנוחה והנחלה בארץ
ד"ר נתן קלאוס תהילים כח 9-6 ב המבנה הקדקודי
ד"ר ירמיהו מלחי חכמי שפירא ויצירתם הרוחנית

ד"ר יהושפט נבו

אישיותו ומעמדו של הצדיק במשנת ר' קלמן-קלונימוס בספרו "מאור ושמש"

ד"ר יהודה שוורץ

איזהו חכם? על השכלה וערכים במשנת שמעון בן זומא
הרב ד"ר ירון זילברשטיין סמלים מכוננים בסיפור "שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו": 'מקדש מעט', גריסים וקלויז של חייטים.

ד"ר אריאלה קרסני

מעשי-הצדקה של נשים כאירועים מכוננים בשלוש אגדות תלמודיות

ד"ר רבקה שאול (בן-צבי)

דמויות ללא אחיזה - עיון בדמויות הספרדיות והמזרחיות של א"ב יהושע

עקיבא ביגמן 'תורה לשמה' - להלכה ולמעשה - שאלת 'תורה לשמה' והשלכותיה על עיצוב דרכי הגמרא והחינוך בישיבות בדורות האחרונים
ד"ר משה סטופל,
ד"ר יחיאל פריש
שלשות פיתגוריות - "תבלינים מתמטיים" - מעולמה הקסום של המתמטיקה
ד"ר משה סטופל,
ד"ר דוד פרייברט
חקירת נגזרות בעזרת ניתוח קומבינטורי של רכיבי הפונקציה
אורנה שניידר חכם ו"תינוק": בין הורות רוחנית להורות ביולוגית: עיון בסיפור חז"ל "התינוק השבוי"
Druze Identity, Religion - Tradition and Apostasy Dr.Nissim Dana
Self-efficacy appraisal and performance of low and high TEFL college achievers: a mixed method study Dr. Sara Katz, Gaby Shoshani