י"ב תמוז ה'תש"פ | 04/07/2020 13:32:24
מסלולי הכשרה לתואר ראשון >> המסלול להכשרת מורות לחינוך מיוחד
המסלול להכשרת מורות לחינוך מיוחד

א. חינוך מיוחד (גיל 6 - 21)
ב. חינוך מיוחד גן
ראש המסלול: ד"ר זהבה ביגמן
הלימודים במסלול חינוך מיוחד, גילאי 6-21,  הינה תוכנית הכשרה בת ארבע שנים, המכשירה מורים להוראה בבתי-ספר לחינוך מיוחד, בכיתות חינוך מיוחד וכמורות שילוב בבתי-ספר רגילים.  הסטודנטים לומדים דיסציפלינה מלאה בחוג לחינוך המיוחד, אשכולות מתוך שתי דיסציפלינות אקדמיות נוספות, בהתאם לבחירה,  לימודי הכשרה בחוג לחינוך ולימודי יסוד. 
הלימודים במסלול חינוך מיוחד גן, פתוחים לסטודנטים במסלול גיל הרך המעוניינים בהרחבת ההסמכה לעבודה בגנים חינוך מיוחד.  הלימודים הייחודיים כוללים קורסים אקדמיים בחוג לחינוך מיוחד, הנלמדים בשנים ג'-ד', ביום לימודים נוסף  והתנסות מעשית בשנה ג' סמסטר ב' ובשנה ד'.   


1.  החוג לחינוך מיוחד
מטרת הלימודים בחוג לחינוך מיוחד הינה לספק לסטודנט רקע תיאורטי וידע, החיוניים להוראה של אוכלוסיות שונות של תלמידים עם מוגבלויות במגוון מסגרות חינוך, עם הדגשים על האפיונים הייחודיים של תלמידים בגיל הרך ובגיל בית-הספר. הלימודים ישמשו בסיס להכשרת הסטודנט לייעודו כמי שמחנך את התלמידים לקראת עצמאות, איכות חיים ויכולת שילוב בקהילה כאזרחים בוגרים.

בלימודים בחוג שני מוקדים:
אפיונים של אוכלוסיות החינוך המיוחד
הסטודנט יכיר, בקורסי יסוד ובקורסים מתקדמים, את אוכלוסיות התלמידים בעלי מוגבלויות בזיקה למערכות האקולוגיות בתוכן הם גדלים. מערכות אלו כוללות המשפחה, בית-הספר, הקהילה והמורשת העדתית-תרבותית. הוא יכיר את האפיונים הביולוגיים, הקוגניטיביים, החברתיים והרגשיים של התלמידים ואת ההשפעה ההדדית של היבטים אלה על ההתפתחות.  בשנה האחרונה להתנסות  המעשית, הסטודנט   תמקד בלקויות שכיחות (לקויות למידה, הפרעות קשב והפרעות התנהגות) או לקויות התפתחותיות מורכבות (פיגור וקשת האוטיזם) בהתאם לבחירתו.

עבודת הגננת והמורה  
הסטודנטית בתוכנית חינוך מיוחד גן, תרכוש ידע בהיבטים הפסיכולוגיים והחברתיים-רגשיים בהתפתחות הנורמטיבית, ותקבל חשיפה ראשונית להפרעות בהתפתחות. היא תכיר את תוכניות הלימודים הייחודיות בעבודה עם אוכלוסיה זו, ותפתח מיומנות בבניית תוכניות לימודים ברמה הגנית והאישית.
היא תלמד מודלים מגוונים להוראה בגיל הגן, בתחומים החשובים להתפתחות הקוגניטיבית והשפתית, החושית ומוטורית, והחברתית-רגשית. היא תרכוש ידע תיאורטי בהתפתחות התחומים האלה והפרעות בהתפתחות ובתפקודים הקוגניטיביים שבבסיס רכישת החשבון והקריאה. היא תכיר תוכניות הוראה מעוגנות במחקר בתחומים אלה, המופעלות בחינוך המיוחד בגיל הגן, ותתנסה בהוראה של ילדי גן בעלי צרכים מיוחדים.
במקביל, היא תלמד לראות את הילד, משפחתו והצוות המטפל כמערכת אקולוגית, ותכיר את תרומת עבודת צוות הגן לאיזון המערכת כולה.

המורה בחינוך המיוחד  יכיר את תוכניות הלימודים בחינוך המיוחד וירכוש מיומנויות תכנון לימודים במסגרות חינוך מיוחד מגוונות, ברמה הכיתתית, הקבוצתית והאישית. הוא יתוודע לדרכים שונות להעריך את התקדמות התלמיד בעבודה יחידנית ובלימודים בכיתה. 
הוא  ילמד מיומנויות יסוד, כולל השפה המדוברת והכתובה, וחשבון ויעמיק בהבנת התחומים האלה. הוא ירכוש ידע תיאורטי בהתפתחות השפה, הקריאה והחשבון ויכיר את הקשיים הייחודיים של סוגי אוכלוסיות ברכישת מיומנויות היסוד.
הוא ילמד גישות הוראה והערכה בתחומים אלה ויתנסה, במרכז למידה, ביישומם בהוראת תלמידים עם קשיים קוגניטיביים.
במקביל, הסטודנט יכיר את החשיבות באומנות ככלי חינוכי וטיפולי בהוראת תלמידים עם מוגבלויות, וילמד לשלב אומנויות בהוראה.

הלימודים האקדמיים בחוג לחינוך מיוחד בשתי התוכניות יילמדו בזיקה להכשרה המעשית, מתוך תפיסה כי יש השפעה הדדית בין הלימודים האקדמיים לבין ההתנסות המעשית.מיזוג הלימודים האקדמיים עם ההכשרה המעשית מקבל ביטוי ייחודי בעבודה הסמינריונית בחינוך מיוחד, הכוללת מחקר פעולה המתבצעת בכיתת האימון.

2.  ההתנסות בהוראה:
במהלך ההתנסות תכיר הסטודנטית את המגוון הרחב של אוכלוסיית הלומדים במסגרות השונות של החינוך המיוחד, בכיתות האימון ובמערכת החינוכית הרחבה על כל מורכבותה.

התנסות בבתי-ספר מאמנים
חינוך מיוחד, גילאים 6-21
שנה א':
היכרות עם מערכת החינוך, עם בית-הספר ועם הכיתה.
בסמסטר א' הסטודנט ילמד במכללה במסגרת סדנאית ויחל בתהליך בניית השקפת עולם חינוכית והיכרות עם מודלים שונים של הוראה.  הוא ירכוש כלים לטיפוח אקלים של צמיחה והערכה עצמית וכן מיומנויות הוראה בסיסיות, לפני תחילת התנסות מעשית בבית-ספר.
בסמסטר ב' ההתנסות תהיה בבתי-ספר לחינוך מיוחד, בו הוא יכיר אוכלוסיות החינוך המיוחד ויתחיל ברכישת ניסיון בהוראה. ניסיון זה יכלול הוראת שיעורים לקבוצות קטנות או לכיתות שלמות, למידה מצפייה בהוראה של המורה המאמנת והיכרות עם בית-הספר ועם התלמידים דרך תצפיות מודרכות.
שנה ב': תכנון לימודים
ההתנסות המעשית תהיה בכיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר רגילים. בשנה זו, הסטודנט יתמקד בהבנת האפיונים של התלמידים הקשורים לתחומי ההוראה בחינוך המיוחד. במקביל, הוא יכיר תוכניות לימודים בחינוך המיוחד ותחומי הליבה;  הוא יפתח מיומנות בבניית שיעור ויחידת הוראה בהתבסס על תוכנית הלימודים הכיתתית ובהתאמה לתוכניות הלימודים האישיות והקבוצתית של התלמידים בכיתה.
שנה ג':  המורה כחלק מצוות – תהליכי טיפוח והעצמה
הסטודנט יבחר מסגרת להתמחות ולביצוע פרויקט הגמר. פרויקט זה הינו חלק מסמירניון אקדמי בחינוך מיוחד הכולל גם מחקר פעולה, בו הסטודנט חוקר את ההוראה שלו. להתנסות מתקדמת זו, הוא רשאי לבחור בין העמקה בהוראה בבית-ספר לחינוך מיוחד לבין כיתת חינוך מיוחד בבית-ספר רגיל. הסטודנט ילמד באופן סדיר מקצוע מתוך תוכנית הלימודים הכיתתית, יתכנן ויבצע פרויקט גמר, כולל התמחות בתחום הידע הנדרש להוראת המקצוע. בעבודתו הוא יכיר את התרומה של עבודת הצוות הבין-תחומי בהוראת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
גן חינוך מיוחד
הגננת לחינוך המיוחד תתמחה תחילה כגננת בחינוך הרגיל. היא תתנסה במסגרות גיל הרך בשנה א', בשנה ב' ובסמסטר א' של שנה ג', בהתאם לתוכנית ההכשרה במסלול גיל הרך. בסמסטר ב' של שנה ג' ובשנה ד' היא תתנסה בגנים חינוך מיוחד, בהתאם לתוכנית הבאה:

שנה ג': הסטודנטית תתלווה לגננת בגן רגיל בסמסטר א' ובסמסטר ב' – לגננת חינוך מיוחד. בשנת התנסות זו, היא תבחן את מקומה, סמכויותיה ותפקידיה של הגננת חינוך מיוחד ותסייע בידה בליווי הילדים. היא תכיר את התוכנית הלימודית האישית של הילדים המשולבים ותלמד אותם תוך הפעלת אסטרטגיות הוראה מתאימות, היא תתמודד עם המורכבות של העבודה עם ילדים עם מוגבלויות המשולבים בחינוך הרגיל, תוך התבססות על הכישורים המעשיים ועל הידע האקדמי בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.

שנה ד': הסטודנטית תתנסה בגני החינוך המיוחד יום בשבוע לאורך כל השנה. היא תכיר את מבנה הגן ואת עבודת הגננת כמנהלת מערכת. היא תכיר את אנשי המקצוע הפרה-רפואיים ואנשי הצוות המלווים המעורבים בגן. היא תלמד להכיר את ילדי הגן לעומק ותשתמש בניתוח זה בתכנון וביצוע  פעילויות כלליות, קבוצתיות ואישיות בגן. היא תעבוד בהתאם לתוכנית הלימודים הגנית והאישית, בזיקה לתוכניות משרד החינוך לגני חינוך מיוחד בכל תחומי הליבה.
במהלך השנה, הסטודנטית תתכנן ותבצע את פרויקט הגמר במתכונת של מחקר פעולה. עבודה זו תכלול תכנון, העברה וניתוח של יחידת לימוד על כל שלביה.  היא תידרש לפתח תוכנית לימודים ייחודית המשלבת תחומי דעת שונים ונותנת מענה לכלל ילדי הגן, בהתאם לתוכנית הליבה בחינוך המיוחד. בעבודה זו, יבואו לידי ביטוי הכישורים המחקריים לצד הכישורים הפדגוגיים שרכשה הסטודנטית במהלך לימודיה.
סיורים לימודיים
לאורך שלוש שנות ההכשרה יתקיימו סיורים לימודיים בבתי-ספר המצטיינים בהוראה של תלמידים בעלי מוגבלויות. הסיורים יכללו ביקורים בבתי-ספר יסודיים בהן פועלות תכניות שילוב ייחודיות, בכיתות חינוך מיוחד בבתי-ספר רגילים ומוסדות חינוך מיוחד. ההכנה לסיורים תכלול השתתפות בהרצאות ובקריאת חומר תיאורטי רלוונטי. בדרך זו יתאפשר לסטודנטית להיחשף למגוון מסגרות ותכניות הוראה ולמגוון הרחב של אוכלוסיות התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים. בסיום שלוש שנות ההכשרה תגיש הסטודנטית תלקיט מסכם סיורים.

3.  לימודי חינוך
במסלול חינוך מיוחד 6-21:
א. היסודות העיוניים והמחקריים
של החינוך כוללים קורסי מבוא במחשבת החינוך, בפסיכולוגיה ובשיטות מחקר.
ב. סוגיות נבחרות בחינוך ובהוראה כוללות קורסים בהתפתחות השפה והשיח האורייני, מודלים של הוראה בחינוך המיוחד, אקלים כיתה והתמודדות עם תופעת האלימות נגד ילדים. בשנה ד', הסטודנט יכתוב סמינריון בחינוך, בנושא רלוונטי לייעודו כמורה דתי בחינוך המיוחד.
ג. הלימודים המתודיים כוללים קורסים בדידקטיקה, המלווים את ההתנסות המעשית וכן קורסי מתודיקה בדיסציפלינות השונות.
לימודי חינוך במסלול גן חינוך מיוחד יילמדו במסגרת ההכשרה במסלול גיל הרך.


4.  לימודים דיסציפלינאריים
עבור סטודנטים במסלול חינוך מיוחד, 6-21:
הסטודנט בחינוך מיוחד ילמד שני דיסציפלינות בהיקף של 15 ש"ש כל אחד. הוא יבחר בין לימודים בחוג למקרא לבין לימודים בחוג לתושב"ע. בנוסף, ילמד בחוג למתמטיקה לבית-ספר יסודי, שתספק תשתית ידע בתחום המתמטיקה ובהוראת המתמטיקה החיוניים למורה בחינוך המיוחד.
לימודים דיסציפלינאריים עבור סטודנטיות במסלול גן חינוך מיוחד יילמדו כחלק מתוכנית ההכשרה במסלול גיל הרך.


5.  לימודי יסוד :
כל סטודנטית חייבת בקורסים באנגלית ובלשון בהתאם לרמתה – עד לרמת פטור. כמו כן, תחויב בקורס יישומי מחשב בהוראה ובקורס ייחודי בתרבות ודמוקרטיה.