א' אדר ה'תש"פ | 26/02/2020 21:11:02
הוצאה לאור >> שנתון >> כרך י"ד - תשס"ט
כרך י"ד - תשס"ט

עורך:

ד"ר ניסן אררט

עריכה לשונית-עברית:  אסף מאלי
עריכה לשונית-אנגלית: ד"ר אליוט סימון
ד"ר שלמה חריר דבר ראש המכללה 

ד"ר ניסן אררט

עם השנתון

חנה כוכבא מורה וחברה
ד"ר ניסן אררט תרומת 'האגדה' ל'הלכה' בנושא האלימות במקרא
מיכל בלאו מלאכתו של העורך במדרשי-הכתוב: "ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה"
ד"ר ירמיהו מלחי ר' זכריה אגמתי - האיש, יצירתו הפרשנית ויחסה לפירושי רש"י
ד"ר נתן קלאוס תהילים ס"ה, 10-7 - המבנה הקודקודי

אברהם אוחיון

האומנם תרי"ג מצוות?

משה אדלר
וד"ר יחיאל פריש

תרבות- הדיון של גדולי-ישראל בימי-הביניים במרכזים השונים
ד"ר יהושפט נבו ערכי החסידות בספר "עבודת-ישראל" של המגיד מקוז'ניץ

ד"ריהודה שוורץ

סייג לחכמה - על חכמת-השירה של רבי עקיבא במסכת-אבות

ד"ר אסתר אזולאי

הפוטנציאל הרב-אמנותי של טקסט ספרותי ומימושו - עיון, עיצוב דרכי-קריאה ודרכי-הוראה

ד"ר טליה הורוביץ אגדה אדאולוגית - על זיקת 'פתאום בעומק היער' מאת עמוס עוז לטקסט מקראי על ראשית הימים ועל אחריתם
ד"ר טליה הורוביץ זיקת הקינות הבלדיות העבריות בשירת אורי צבי גרינברג
ד"ר אריאלה קרסני חכמת - חכמי חלם אל מול חכמי גוטהאם
ד"ר רבקה שאול (בן צבי) ילדים ונערים בסיפורי א"ב יהושע – מאפיינים תוכניים וצורניים
ד"ר דוד פרייברט,
ד"ר משה סטופל
וד"ר שלמה חריר 

המעגל - כאמצעי-עזר להורדת אנך לישר כלשהו בעזרת סרגל בלבד

ד"ר שרה כ"ץ

התבוננות בתהליכי חוללות עצמית של ילדים בכיתה ו'

ד"ר דיתה פישל,
ד"ר אסתר טוב לי
ומירב אסף

סילבוס, מה הוא אומר? זיהוי ואפיון של אינטראקציות בין כותבי הסילבוס לבין נמעניו במכללה לחינוך
 Bad-doing of Do-gooders  Dr.Daniela Kramer-Moore
 Ambiguity and Ambivalence   Prof.Michael Moore
 Define Saving Gezina Van der Molen and Anneke Beekman - History and Identity after WWII  Dr. Bela Ruth Samuel Tennenholtz