ב' אדר ה'תש"פ | 27/02/2020 00:59:55
הוצאה לאור >> שנתון >> כרך י"ג - תשס"ח
כרך י"ג - תשס"ח

עורך: ד"ר ניסן אררט

עריכה לשונית-עברית:  אסף מאלי

עריכה לשונית-אנגלית: ד"ר אליוט סימון

ד"ר ניסן אררט

עם השנתון

 ד"ר חיים שטרן "איזון סגנוני" - מבט חדש על לשונו של עגנון - שינויים בנוסח פסקה אחת של "עגונות" 
 ד"ר ניסן אררט  מצעד האיוולת של פרעה
 ד"ר טליה הורוביץ מנהיגות במשבר - לפענוח דמויות עלי ושמואל במקרא ובמורשתו הלירית 
הרב רונן לוביץ' יעקב ועשו בשיטתו הפרשנית של רש"י
ד"ר יעקב אמיד לקט הפסוקים 'יהי כבוד' - מבנה ומהות

 הרב ד"ר ירמיהו מלחי

ויכוח ברצלונה והיבטיו ההיסטוריים והתאולוגיים והיחס המשתקף ממנו על תוקפם של מדרשי חז"ל

ד"ר יהושפט נבו

 

היחס לאגדה בספרות הגאונים לעומת
יחסם של חכמי ספר בימי-הביניים

ד"ר אריאלה קרסני "התפוח הפיקח" כיצירה רב-גילית / נורית זרחי 

צפרירה ווקר, ד"ר זהבה ביגמן, ד"ר טלי הורוביץ, טלי פריד

התנסות בלימוד בין-תחומי של סוגיות מקראיות - התרומה להוראת המקרא

 ד"ר אסתר טוב-לי, ד"ר יחיאל פריש

Co-teaching בהכשרת מורים בקורס: "פתיחות לאחֵר - טיפוח מצוינות בכיתה"

ד"ר שרה כ"ץ שילוב מתודות במחקר החינוך אפשרויות ואסטרטגיות
ד"ר משה סטופל, ד"ר גלעד הר-שפר

משחקי אסטרטגיה ושיבוץ מספרים או צורות הנדסיות ככלי לפיתוח החשיבה

ד"ר משה סטופל וד"ר שלמה חריר

יפה היא הגיאומטריה: חיזוק ההיגד ע"י הצעת דרכי פתרון הנדסיות ככלי לפיתוח החשיבה

אורלי קריספל, ד"ר חוה סימון, ד"ר יחיאל פריש

שינוי עמדות מורים בחינוך הרגיל כלפי תלמידים לקויי למידה