א' אדר ה'תש"פ | 26/02/2020 23:58:36
הוצאה לאור >> שנתון >> כרך י"ב - תשס"ז
כרך י"ב - תשס"ז

עורך: ד"ר ניסן אררט

עריכה לשונית-עברית:  אסף מאלי וחנה כוכבא
עריכה לשונית-אנגלית: ד"ר אליוט סימון, ד"ר איירין לנקסטר

ד"ר ניסן אררט

עם השנתון

ד"ר מיכאל אביעוז 'פה אשב כי אויתיה' (תהילים קל"ב, יד) - בחירתה של ירושלים כעיר בירתו של דוד

ד"ר ניסן אררט

שני מפגשים ליד באר המים בארם נהרים

פרופ' חננאל מאק

דרכי פרשנות וערכי אמינות - משמעויות שונות למלה 'הנם' בספר איוב

ד"ר עמיחי נחשון

"לא תעמד על דם רעך" - המוטיבציה התית להצלת חיים במוסר המקראי

 פרופ' עמוס פריש

קווים לתרומה של הפרשנות הבתר-קלסית להוראת הסיפור המקראי 

אברהם אוחיון הערת הרמב"ם למאמר חז"ל בעניין העולם הבא

הרב ד"ר ירמיהו מלחי

דרכי לימוד ודרכי הוראה בישיבות צרפת ואשכז - בהשוואה לישיבות בבל בתקופת הגאונים 

ד"ר יהושפט נבו

גאולה לאומית מול גאולה אישית בהגות החסידית בראשית דרכה

ד"ר אורי צור

'הלכה כ.. מנהג כ.. נהגו העם...' - כדרך לקביעת הלכה בתלמוד 

ד"ר ורד טהר, ד"ר אסתר אזולאי

 מראה מראה ומראות שתייה: דרכי קריאה במחזור השירים 'ילדות' ללאה גולדברג

פרופ' אורציו ברתנא

 דרכו של עגנון ב'סיפור פשוט' - על דרך ה"אמצע" מול דרך ה"בינוני"

ד"ר יוסי ויליאן

שירת העקורים - התמודדות עם אמונה והנהגה בספרות ילדים ונוער של גוש קטיף ועמונה

ד"ר אביבה מהלו

ס' יזהר בין "שרטוטים" ל"עבודה" - גילויים חדשים על ניסיונותיו הספרותיים של ס. יזהר
ד"ר אריאלה קרסני שוליית הקוסם או: שקיעת מוטיב "הגולם" ביצירות מספרות ילדים
ד"ר זהבה ביגמן מקרה של דיסלקסיה שטחית בעל חוסר רגישות מורפולוגית השפעות ייחודיות על קריאה ואיות בעברית ובאנגלית 
"ר רחל מוגילבסקי וד"ר משה סטופל תכונות של ממג"ב וכמק"ב - הרחבת סימני החלוקה ומשימות במספרים 

ד"ר משה סטופל וד"ר שלמה חריר

ועוד על מספרי סידרת פיבונצ'י
ד"ר אורלי שפירא-לשצ'ינסקי בחינה מחדש של מושג ההלימה: האם אפקטיביות ההנחיה מחייבת הלימה בין סגנון ההנחיה בין תרבות הצוות
Dr. Nissim Danna The 'Banu Ma'ruf of the Levant-Druze Identity and Religion
Dr. Ruth Tennenholtz Spinning the Bottle: Joseph Keller Dared
 Prof.Michael Moore Contradictions? No...The Divine Paradox