א' אדר ה'תש"פ | 26/02/2020 22:44:37
הוצאה לאור >> שנתון >> כרך י - תשס"ה
כרך י - תשס"ה

עורך: ד"ר ניסן אררט

עריכה לשונית-עברית:  אסף מאלי
עריכה לשונית-אנגלית: ד"ר אליוט סימון

ד"ר ניסן אררט

עם השנתון

ד"ר נסים אליקים אטימולוגיה - ככלי פרשני בפירוש "העמק דבר" לנצי"ב

ד"ר ניסן אררט

ספר איוב כדרמה סטירית

ד"ר טליה הורוביץ

"וגר זאב עם כבש" - מציאות או משל? - עיון בין-תחומי

הרב ד"ר ירמיהו מלחי

 הצעות לפתרון בעיות בלשון ובנוסח התלמוד במסכת מכות בעקבות בדיקת נוסח פירושו של רש"י

 ד"ר יהושפט נבו

יסודות רעיוניים, מגמות וכיוונים בספרות החסידות בראשית דרכה 

פרופ' מנחם קלנר עבודה שבלב ועבודה שבמקדש - דיון במשנת רמב"ם 

ד"ר אסתר אזולאי

"קופסא שחורה" של עמוס עוז בעבותות אלתרמן, המקרא ואחרים 

ד"ר טליה הורוביץ

מסע בעקבות נעמי שמר והתנך 

ד"ר אריאלה קרסני

התפיסה הסטריאוטיפית של דמות האישה בספרות ילדים 

ד"ר ויקטור אוקסמן וד"ר לאה אוקסמן

טרנספורמציה הדדית של צורות שוות שטח

ד"ר מיכאל גורודצקי

חישוב אינגרלים באמצעות שיטה אלגברית 

ד"ר רחל מוגילבסקי וד"ר משה סטופל

משפטים שנשכחו בהנדסת מישור והדגמת השימוש בהם לפתרון בעיות

ד"ר משה סטופל
וד"ר שלמה חריר

כללי החילוק ותכונות המספרים הטבעיים ככלי להוכחה ופתרון משימות במספרים שלמים 

 Prof.Michael Moore  The Myth of 40
 Prof.Michael Moore  The Vicissitudes of Fatal Remadies
   Bela Ruth Samuel-Tenenholtz A Piece of Humanity: Shoah Symbolism and Memory in Arthur Miller's All My Sons