א' אדר ה'תש"פ | 26/02/2020 21:08:42
הוצאה לאור >> שנתון >> כרך ט' - תשס"ד
כרך ט' - תשס"ד

עורך: ד"ר ערן לויזון

עריכה לשונית-עברית:  אסף מאלי, חנה כוכבא

עריכה לשונית-אנגלית: ד"ר אליוט סימון

ד"ר ערן לויזון

עם השנתון

ד"ר ניסן אררט

מעמד הר סיני ב'דרמה' וב'נאום' - עיון אינטרטקסטואלי

ד"ר טליה הורוביץ

פרשת גן-עדן (בראשית ג') - מציאות או משל? - דיון בין-תחומי

ד"ר אפרים זאנד

'הפשט המדרשי' של רש"י לעומת 'הפשט המילולי' שלפניו

הרב רונן לוביץ

"אנכי" ו"לא יהיה לך" על-פי חז"ל ובכתבי פילון - עיון ביחס שבין פרשנות ומציאות היסטוריים

אריאל אררט

על מקומו של המלך כשופט במשנתו המדינית של הרמב"ם

 פרופ' אלכסנדר ברזל

בכל הזמנים ובכל הימים - על מהות ועל תמורה במחשבה יהודית

פרופ' מיכאל-צבי נהראי זו תורה וזו שכרה?! הרהורים תיאולוגיים בעקבות הספר "האדם החדש" לנחום אריאלי 
פרופ' מנחם קלנר  המשמעות המוסרית של דיני טומאה וטהרה - עיון ברמב"ם

פרופ' דניאל הרשקוביץ

שותפות בין לומדי תורה לבין אנשי צבא

פרופ' דניאל הרשקוביץ

ברכת שהחיינו בעת הכתרה של רב

ד"ר אסתר אזולאי

אינטרטקסטואליות כדרך עיצוב ב'מיכאל שלי' מאת עמוס עוז

ד"ר אריאלה קרסני

המעשייה אוניברסלית והגרסה היהודית - היבטים ערכיים חינוכיים 

ד"ר אריאלה קרסני

סיפורי אליהו הנביא בפי מסרנים בני דורנו 
ד"ר יצחק ציטרין מגמות ביישובו של הגליל העליון מראשית העליות הציוניות ועד סוף ה-20
ד"ר שמעון שטרן נמל בחיפה - מדוע? 
ד"ר יעקב אמיד הוראת גמרא למתחילים בשלהי המאה ה-19: ניתוח קוריקולרי של "ספר המדריך"

ד"ר משה סטופל
וד"ר רחל מוגילבסקי

הדגמת דרכי-פתרון שונות לארבע משימות הנדסיות

ד"ר משה סטופל
וד"ר רחל מוגילבסקי

מציאת ערכי קיצון: מינימום/מקסימום ללא שימוש בחשבון דיפרנציאלי 

ד"ר שלמה חריר וד"ר משה סטופל

התמודדות עם משימות מיוחדות של סדרות, מספרים שלמים, ריבועי מספרים שלמים, מספרים ראשוניים ומספרים מרֻכבים

 Tenenholtz Ruth Samuel  Exploring the Vault: Jewish Ethnicity and Memory in Philip Roth's The Ghostwriter
Dr. Sara Katz  Enhancing elementary school children performance through reflecting on their self efficacy