א' אדר ה'תש"פ | 26/02/2020 22:13:14
הוצאה לאור >> שנתון >> כרך ח' - תשס"ב-תשס"ג
כרך ח' - תשס"ב-תשס"ג

עורכת: חנה כוכבא

עריכה לשונית:  אסף מאלי, סימה יודוביץ

ד"ר ערן לויזון

עם השנתון

ד"ר ניסים אליקים

חילופי כינויים של דמויות ומקומות - עפ"י "העמק דבר" לנצי"ב

ד"ר ניסן אררט

מעשה-המרגלים בדרמה ובנאום - עיון אינטרטקטואלי

ד"ר ניסן אררט

"שלם" שהיא "שילֹה"

ד"ר יהושפט נבו

פרשת השופט גדעון - סיפור אמונה ותעוזה

ד"ר טליה הורוביץ

לבחינת דגמי פרשנות אלגורית של מגילת שיר השירים

(רש"י, ראב"ע, מלבי"ם ומה שביניהם)

פרופ' דב לנדאו

ראשי פרקים בדרכי פרשנות אחדות ובעקרונותיהן

ד"ר אריאלה קרסני

עיון משווה ב"סיפורי הגלימה"

ד"ר ירמיהו מלחי

נבואה וארץ ישראל - ניתוח מתודולוגי במקורות חז"ל

ד"ר יעקב גרטנר הסבה בסדר פסח: נשים ספרדיות מול נשים אשכנזיות
ד"ר יעקב אמיד השפעת מארגנים גרפיים על הבנת סוגיות תלמודיות
ד"ר אסתר טוב לי "טוב לי לקרא" - שיטה אחרת לרכישת קריאה
  ד"ר יצחק ציטרין  ראשית ההתנחלות היהודית בעמק החולה בשלהי המאה הי"ט

ד"ר משה סטופל
וד"ר רחל מוגילבסקי

העצמת החשיבות של המקום הגיאומטרי לפתרון בעיות ומשימות בהנדסה