ב' סיון ה'תש"פ | 25/05/2020 13:54:23
מסלולי הכשרה לתואר שני >> תואר שני M.Ed. בחינוך >> רשימת הקורסים
רשימת הקורסים

א.

לימודי תשתית

7 ש"ש

1.

שיטות מחקר כמותיות

ד"ר שרה כ"ץ

1 ש"ש

2.

שיטות מחקר איכותניות - חובה

ד"ר שרה כ"ץ

1 ש"ש

3.

המורה והילד בעל הצרכים המיוחדים:
אפיונים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים

ד"ר חוה סימון

1 ש"ש

4.

דרכי הוראה ייחודיות לילדים בעלי צרכים מיוחדים בתוך הכיתה

ד"ר אסתר טוב לי

1 ש"ש

5.

ילדים בעלי צרכים מיוחדים בראי מקורות היהדות

ד"ר יעקב אמיד

1 ש"ש

6.

הערכה מעצבת נוכח חינוך מבוסס סטנדרטים

ד"ר שרה כ"ץ

1 ש"ש

7.

היבטים מערכתיים אינטגרטיביים בבניית מערכות תומכות לילד השונה

פרופ' שונית רייטר

1 ש"ש

ב.

אשכולות התמחות

9 ש"ש

 

אשכול התמחות ראשון: מאפייניו של התלמיד השונה בכיתה

5 מתוך 7 ש"ש

8.

שפה - נורמה, ליקויים וטיפוח במסגרת הכיתה

ד"ר זהבה ביגמן

1 ש"ש

9.

שילוב תלמידים עם נכויות שונות בכיתה הכוללנית

פרופ' שונית רייטר

2 ש"ש - סמינריון

10.

תלמידים עם הפרעות קשב בכיתה הכוללנית

ד"ר אסתר טוב לי

1 ש"ש

11.

כלים לפיתוח חוסן אישי וחברתי של הילד השונה

ד"ר חוה סימון

1 ש"ש

12.

לקויות למידה והפרעות הפוגעות בלמידה יעילה

ד"ר זהבה ביגמן

1 ש"ש

13.

פיתוח חשיבה בסביבות לימודיות הטרוגניות

ד"ר זהבה ביגמן

1 ש"ש

 

אשכול התמחות שני: תקשורת, מנהיגות והעצמה

4 מתוך 7 ש"ש

14.

בית-הספר כמערכת המפתחת צוותי הוראה לשילוב

ד"ר אסתר טוב לי

1 ש"ש

15.

עבודת המורה עם הורים בעידן של תאים משפחתיים שונים

ד"ר חוה סימון

1 ש"ש

16.

אקלים חברתי בכיתה המשלבת

ד"ר יעקב אמיד

1 ש"ש

17.

המורה המשלב: "מנהל מקרה" ומנהיג של צוות שילוב

ד"ר חוה סימון

1 ש"ש

18.

שחיקת מורים בכיתות משלבות - סיבות ודרכי מניעה

ד"ר יעקב אמיד

1 ש"ש

19.

טיפוח חוללות עצמית ללמידה (self-efficacy),
להובלת שינויים: העצמה אישית ופרופסיונאלית

ד"ר שרה כ"ץ

2 ש"ש - סמינריון

ג.

מוקדי בחירה

5 ש"ש

יש לבחור מוקד אחד מתוך שניים

 

מוקד בחירה א' - בית הספר הכוללני - לקויות למידה

20.

קריאה וכתיבה - נורמה וליקויים

פרופ' דויד שר

1 ש"ש

21.

נורמה וליקויים בלמידת מתמטיקה

ד"ר איליה סניצקי

1 ש"ש

22.

ליקויי קריאה וכתיבה - הוראה, איתור טיפוח ומניעה

ד"ר אסתר טוב לי

2 ש"ש - סמינריון

23.

אבחון וטיפול כיתתי בתלמידים מתקשים במתמטיקה

ד"ר איליה סניצקי

1 ש"ש

 

מוקד בחירה ב' - גיל רך - התפתחות רגילה וחריגה

24.

"דרך המלך" - התפתחות ניצני אוריינות בגיל הגן

פרופ' איריס לוין

1 ש"ש

25.

טיפוח והעשרה של ניצני אוריינות לכל ילדי הגן

פרופ' איריס לוין

2 ש"ש - סמינריון

26.

איתור מוקדם של חסכים בגיל הרך - טיפוח, העשרה והשלמה

ד"ר אסתר טוב לי

1 ש"ש

27.

התפתחות קוגניטיבית וטיפוחה בקרב כל ילדי הגן

פרופ' איריס לוין

1 ש"ש

ד.

עבודת גמר יישומית

2 ש"ש

 

28.

"מתיאוריה למעשה" - סדנת ליווי להכנת עבודת גמר יישומית

ד"ר אליעזר יריב

2 ש"ש