ב' סיון ה'תש"פ | 25/05/2020 14:39:05
מסלולי הכשרה לתואר שני >> תואר שני M.Ed. בחינוך >> מבנה תכנית הלימודים
מבנה תכנית הלימודים

א. לימודי תשתית - פיתוח יכולות מחקר הערכה ותיעוד (7 ש"ש)
במסגרת לימודי התשתית תעשה הרחבת גוף הידע בדבר דרכי מחקר כמותיות ואיכותניות, זאת במטרה לסייע למורה שאינו מיומן דיו במלאכת מחקר אקדמי לרכוש כלים מקצועיים לחקר עבודתו החינוכית בדרך שתאפשר הערכה, תיעוד, רפלקסיה ושפור מתמיד של עבודתו. בלימודים אלה נתמקד בתחומי הדעת הכלליים המשותפים לכל מורה ולכל תלמיד שונה על קשת אפיוניו, צרכיו ודרכי קידומו.

ב. לימודי התמחות (9 ש"ש)
ב.1. אשכול - התמחות חובה א': מאפייניו של התלמיד השונה בכיתה (5 מתוך 7 ש"ש)
באשכול זה יתמקצעו המורים בהבנת האטיולוגיה, המאפיינים ודרכי הטיפול של סינדרומים שונים האופייניים ביותר לתלמידם שונים: לקויי שמיעה וראייה, לקויי למידה, בעיות קשב וריכוז, בעיות שפה, פיגור קל, ילדים עם בעיות התנהגות, ילדי מהגרים, ילדים עם חסך חינוכי-תרבותי, שפה וחשיבה; היבטים חברתיים ורגשיים; כלים לפיתוח חוסן חברתי והתמודדות עם הפרעות קשב.

ב.2. אשכול התמחות חובה ב': תקשורת, מנהיגות והעצמה (4 מתוך 7 ש"ש)
באשכול זה יפתחו המורים יכולות מנהיגות לצורך פיתוח צוות הוראה יעיל, הנהגתו, טיפוח יחסי אמון ושיתוף עם ההורים, הרשות המקומית, הנהלת ביה"ס, המורים המקצועיים ומומחים, וכן חיפוש דרך בין העמדת גבולות לבין העצמה של כוחות ה"אני".
כמו כן ירכשו המורים ידע ויחדדו תובנות באשר למדיניות "ההכלה" על יתרונותיה וחסרונותיה, יתוו מדיניות חינוכית כיתתית ובית-ספרית בחיפוש שביל הזהב בין צרכי היחיד לצרכי הקבוצה. המורים יעסקו בתהליכי השחיקה שלהם ובמאבק המוצלח למניעתם. המורים ירכשו כלים כיצד לחולל שינוי מוצלח בכיתתם.

ג. מוקדי - בחירה (בהיקף של 5 ש"ש) (לבחירה מוקד אחד מתוך שניים)
קשת השונות של הילדים בעלי צרכים מיוחדים רחבה ומקיפה. אין אפשרות לכסות את כל התחומים. על-מנת להיענות לצורכי השטח של המורים, נבחרו שני תחומי התמחות המכסים את טווח הגילאים ואת עיקר האספקטים המיוחדים האופייניים לילדים אלה.

ג.1. מוקד - בחירה א': בית הספר - לקויות למידה

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בביה"ס היסודי ובחטה"ב סובלים בעיקר מפערי למידה במקצועות היסוד (אריתמטיקה ואוריינות). התמחות זו תספק למורה הכיתה כלים לאתר, לאבחן ולטפל בליקויי קריאה, כתיבה וחשבון של תלמידיו, להתוודע לדרכי אבחון פורמאליות ובלתי פורמאליות, לרכוש דרכי הוראה מתקנת היכולות להתבצע במליאת הכיתה ולרכוש כלים לאבחון התקדמות התלמיד ביחס לעצמו.

ג.2. מוקד בחירה ב': הגיל הרך - התפתחות רגילה וחריגה

המחקר החינוכי מעיד על חשיבות האבחון, המניעה והטיפול בגיל הרך. בלימודי הבחירה בתחום זה נעסוק ב"דרך המלך" - ניצני אוריינות בבית ובגן, נדון במעבר משפה דבורה לשפה כתובה, נעבור לאיתור מוקדם של חסכים ונלמד כיצד להשלימם בתכניות התערבות ידידותיות שיעזרו לגשר על פערים.

ד. עבודת גמר יישומית (בסיוע סדנת ליווי בהיקף של 2 ש"ש)

בה יוכיח המורה-הלומד הפנמה והטמעה של החומר הנלמד באמצעות פרויקט יישומי בכיתה / בביה"ס.