ב' סיון ה'תש"פ | 25/05/2020 14:11:29
מסלולי הכשרה לתואר שני >> תואר שני M.Ed. במקרא >> תכנית הלימודים השלמה – M.Ed. בהוראת מקרא
תכנית הלימודים השלמה – M.Ed. בהוראת מקרא

 

1. לימודי תשתית בחינוך - 3 ש"ש  - מתוך הקורסים הבאים:

שיטות מחקר והערכה

ד"ר שרה כ"ץ

1 ש"ש

סדנת יישומי טכנולוגיה מתקדמים בהוראה

ד"ר יעקב אמיד

1 ש"ש

פיתוח צוותי הוראה ולמידה

ד"ר יעקב אמיד

1 ש"ש

פיתוח חשיבה בסביבות לימודיות

ד"ר זהבה ביגמן

2 ש"ש

2. לימודי התמחות - 14 ש"ש
2.א. מבואות - 3 ש"ש - מתוך הקורסים הבאים:

סדנה טקסטואלית

פרופ' ישעיהו מאורי

1 ש"ש

גישות ומגמות בפרשנות המקרא מהמקרא ועד סוף תקופת הגאונים

פרופ' ישעיהו מאורי

1 ש"ש

גישות ומגמות בפרשנות המקרא לאחר תקופת הגאונים ועד העת החדשה

פרופ' ישעיהו מאורי

1 ש"ש

תרומת האפיונים הספרותיים של המקרא לפרשנותו

פרופ' טליה הורוביץ

1 ש"ש

2. ב. שיעורי התמחות - 11 ש"ש  -מתוך הקורסים הבאים:

פרשיות מן המקרא בראי הפרשנות היהודית הקדומה

פרופ' ישעיהו מאורי

2 ש"ש

פרשנות המקרא בקומראן

פרופ' דבורה דימנט

1 ש"ש

שילוב ספרות האגדה בהוראת הסיפור המקראי

ד"ר אפרים זאנד

1 ש"ש

הגות פילוסופית במקרא אצל פרשנים יהודים בימי הביניים

פרופ' מנחם קלנר

1 ש"ש

מגילות קהלת ושיר השירים לאור פרשנות קדומה ומאוחרת

פרופ' טליה הורוביץ

1 ש"ש

פרשנות המקרא לאור טעמי המקרא והמסורה

ד"ר לאה הימלפרב

1 ש"ש

גישת שמואל דוד לוצאטו (שד"ל) למקרא ולפרשנותו

פרופ' משה צפור

1 ש"ש

גישת ר' שמשון רפאל הירש למקרא ולפרשנותו

ד"ר לאה הימלפרב

1 ש"ש

תפילות במקרא בראי פרשנותן

ד"ר עמיחי נחשון

1 ש"ש

ישראל ושכנותיה על-פי התפיסה המקראית לאור פרשנות קדומה ומאוחרת

ד"ר עמיחי נחשון

1 ש"ש

סוגיות מקראיות בראי הספרות העברית החדשה

פרופ' טליה הורוביץ

2 ש"ש

סיורים בעקבות המקרא

ד"ר יוסף שפנייר

1 ש"ש

סוגיות נבחרות במקרא לאור הגיאוגרפיה, הארכיאולוגיה והריאליה המקראית

ד"ר יוסף שפנייר

2 ש"ש

3. סמינריונים  - 4 ש"ש - שני סמינריונים מתוך השלושה

דילמות חינוכיות וערכיות בספרות המקראית

ד"ר ניסן אררט

2 ש"ש

סוגיות משפחה בראייה פרשנית אינטגרטיבית

פרופ' טליה הורוביץ

2 ש"ש

פרשנות ימה"ב ככלי להוראת המקרא

פרופ' ישעיהו מאורי

2 ש"ש

4. סדנה מנחה לעבודת גמר יישומית - 2 ש"ש

סדנה להכנת עבודת גמר יישומית

פרופ' טליה הורוביץ, ראש וצוות .M.Ed

2 ש"ש