א' אדר ה'תש"פ | 26/02/2020 21:41:03
הוצאה לאור >> שנתון >> כרך ו´ - תש"ס
כרך ו´ - תש"ס

עורכת: חנה כוכבא

עריכה לשונית: סימה יודוביץ, אסף מאלי

ד"ר ערן לויזון

עם השנתון

ד"ר ניסן אררט

שלושה מלכים במצור.

ד"ר יהושפט נבו

יחסנו לחטאי אבות - אתגר חינוכי.

הרב ד"ר ירמיהו מלחי

מובאות מפירושי רש"י למסכת ברכות בספרי הראשונים.

ד"ר יעקב אמיד

הוראת הגמרא - הקשיים והניסיונות לפתרון - סקירה דידקטית-היסטורית.

פרופ' דב לנדאו

כיצד משיבין?

ד"ר טליה הורוביץ

זיקת הקינה האוניברסאלית של אורי צבי גרינברג לקינה המקראית האוניברסאלית.

מירה שטרית

הסיום כממש ציפיות ברומן ובנובלה.

ד"ר אריאלה קרסני

בין "חסידות" ל"חסידיש" ביצירתו של י.ל. פרץ.

ד"ר משה סטופל
וד"ר לאה אוקסמן

מספרים ראשוניים המופיעים במשימות ובבעיות מתמטיקה.

ד"ר יצחק ציטרין

הברון אדמונד דה-רוטשילד - "חזון ומציאות" בפעילותו בארץ-ישראל.