י"ב תמוז ה'תש"פ | 04/07/2020 12:25:28
המרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי >> הרשמה ושכר לימוד
הרשמה ושכר לימוד

מספר המשתתפים בקורס מוגבל ועדיפות תינתן למקדימים בהרשמה.

קורס יפתח רק במספר משתתפים סביר.

מורה משתלם המבקש להירשם לקורסי השתלמות או לימודי המשך, יפנה למזכירות המרכז, לקבל טופס רישום.

יש למלא את השאלון במלואו ולהחזירו לפי הכתובת:

 

מכללת "שאנן",

המרכז ללימודי המשך ופיתוח מקצועי

ת.ד 906

קרית שמואל, חיפה 26109

 

אין לדלג על שום פרט בשאלון!

לשאלון יש לצרף:

1.    תלוש משכורת אחרון (אפשר צילום), תעודת הסמכה להוראה.

2.    אישורים רשמיים על השתלמויות ו/או לימודים אקדמיים קודמים, בהיקף מעל 28 ש' + ציון + שם המרצה ותוארו האקדמי.

3.    דמי הרשמה לפי הפירוט שלהלן:

       דמי ההרשמה הם מודולריים עפ"י מספר שעות ההשתלמות ותקפים למורים בפועל ולמורים בשנת שבתון.

דמי ההרשמה יוחזרו במלואם אם מסיבה כל שהיא, הקורס לא ייפתח.

עד 4   ש"ש  (עד 112 ש"ב)      100 ₪

מ-   4   ש"ש  (מעל 112 ש"ב)    200 ₪

4.    למורים בשנת שבתון בתשע"א:

   יש למלא פרטים ולחתום במזכירות על הרשאת חיוב עבור קרן ההשתלמות.

א.      יש לצרף צילום האישור מקרן ההשתלמות על הזכאות לשבתון בתשע"א.

לאחר השלמת תהליכי הרישום, יוזמנו הגננות והמורים לייעוץ כדי להתאים לכל אחד מערכת אישית, שתענה על דרישותיו וכישוריו.

עם גמר הסידורים הכספיים, יקבל כל משתלם אישור כניסה לקורסים מלשכת אמרכלות המוסד.

קוד המוסד בקרן ההשתלמות הוא:    לימודים לתואר M.Ed.         2222

                                                       לימודים לתואר B.Ed.          2221

                                                       השתלמות והרחבת הסמכה 2220

שכר הלימוד נקבע בהתאם לסוג הקורס וההשתלמות ולסטטוס המורה המשתלם.

 


א.    מורים בפועל חסרי תעודת הוראה

מורים בפועל שאין להם תעודת הוראה, הלומדים בכל מסגרת לימוד, חייבים בתשלום שכר הלימוד המוסדי כדין סטודנט סדיר ובהתאם להיקף הלימודים הנדרש.

 

         ב.    לימודי המשך לקראת תואר אקדמי B.Ed.

מורים בפועל בוגרי מכללות יחויבו בדרך כלל בתשלום שכר לימוד של 150%-100% לכל תקופת לימודיהם, בהתאם להיקף הלימודים הנדרש מהם. ניתן לפרוס את הלימודים לאורך מספר שנים ללא תוספת תשלום ובלבד שהלימודים רציפים.

מורים החייבים השלמת לימודים מעבר ל-45 ש"ש יחויבו בתשלום חלקי נוסף על יתרת השעות.

מורים המרחיבים תחום הסמכתם וחייבים עקב זאת בעבודה מעשית (התנסות מודרכת) יחויבו בתוספת תשלום לשכר הלימוד.

יתכן ויתקיימו מספר קורסים מרוכזים בחודש יולי (סמסטר קיץ). ההשתתפות בקורסים אלה מאפשרת קיצור זמן הלימודים והינה זכות ולא חובה. ההשתתפות בלימודים בסמסטר הקיץ כרוכה בתוספת תשלום לכל קורס, מעבר לשכר הלימוד שנקבע לכל סטודנט לפי היקף לימודיו.

 

ג.     מורים בפועל בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה

מורים בפועל, הקבועים במערכת החינוך הרשמית, העובדים בשנה"ל תשע"א לפחות שליש משרה: מורים אלה, הלומדים בקורסים המסובסדים ע"י משרד החינוך, יחויבו בדמי הרשמה, בכפוף להסכמי העבודה שבין משרד החינוך לארגוני המורים (כ-70₪ לכל שעת לימוד) וכן באגרות לימודים, בהתאם לקורס.

 

ד.    משתלמים בשנת שבתון

שכר הלימוד לעובדי הוראה בשנת שבתון, הלומדים בכל מסגרת לימוד במכללה הוא כשכר הלימוד של משתלם סדיר.

עובד הוראה בשנת שבתון יחויב בשכר לימוד מלא אם סה"כ היקף לימודיו במכללה הוא 16 ש"ש. היקף לימודים של 8 ש"ש יחויב ב-50% ממענק קרן ההשתלמות לשבתון מלא.

בונוס מיוחד למורים בשבתון:

עובדי הוראה בשבתון מלא אשר לומדים במכללת שאנן את מלוא מכסת שעות ההשתלמות (16 ש"ש), יוכלו ללמוד קורסים נוספים במכללה במהלך שנת השבתון, עד היקף של 4 ש"ש, ללא כל תשלום (באישור מנהל המרכז ללימודי המשך).

שכר הלימוד של גננות ומורים בשבתון יגבה ישירות מקרן ההשתלמות ע"י חתימת המשתלם על הרשאת החיוב עבור הקרן.

 

ה.    השתלמויות במימון עצמי

גובה שכר הלימוד בקורסים השונים יקבע לפי ההוצאות הכרוכות בהפעלתם ו/או עפ"י הערך המקובל לשעה אקדמית. רֹב ההשתלמויות מתואמות עם משרד החינוך ומוכרות לצבירה ולגמול השתלמות בהתאם למקובל.

שכר הלימוד יגבה בתשלומים באמצעות המחאות חודשיות שיופקדו בגזברות בתחילת שנה"ל או באמצעות כרטיס אשראי.