ו' אלול ה'תשע"ח | 17/08/2018 05:13:26
מסלולי הכשרה לתואר שני >> תואר שני M.Ed. במקרא
תואר שני M.Ed. במקרא

תואר ותעודת הוראה בתנ"ך ובמקרא תכנית הלימודים השלמה – M.Ed. בהוראת מקרא
 סילבוסים - תואר שני במקרא
  התוכנית לתואר שני בהוראת תנ"ך בראי הפרשנות היהודית לדורותיה
  מערכת הקורסים במקרא לשנה"ל תשע"ב
  טופס רישום לתואר שני - החוג למקרא