א' אדר ה'תש"פ | 26/02/2020 20:37:21
הוצאה לאור >> שנתון >> כרך ה' - תשנ"ט
כרך ה' - תשנ"ט
עורכת: חנה כוכבא עריכה לשונית: סימה יודוביץ

ד"ר ערן לויזון

עם השנתון

ד"ר יהושפט נבו כתובות מספרות, עיון בכתובות מקראיות - וממצאים ארכיאולוגיים וזיקתם למקרא

ד"ר ניסן אררט

משה 'הגיבור' - המצביא המושה את עמו

ד"ר טליה הורוביץ

סוגת הקינה העברית הקלאסית

מירה שטרית

המשורר ובת-השיר - עיון משווה בין שירת ר' שלמה אבן גבירול ור' טדרוס הלוי אבולעפיה

ד"ר טליה הורוביץ

"אותו הים" לעמוס עוז כיצירה פוסטמודרניסטית

ד"ר אריאלה קרסני

בין אמירת מוסר לבין פרודיה - על שירי השבח והמוסר (ביידיש)

ד"ר יצחק ציטרין

"נס החנוכה" - מהותו והצעות דידקטיות להוראתו

ד"ר משה סטופל

הצגת משימות ככלי להגברת מוטיבציה ופיתוח החשיבה בלימודי חשבון ומתמטיקה

ד"ר רחל מוגילבסקי
ד"ר משה סטופל

משימות הוכחה המתבססות על בנייה חלופית