ב' אדר ה'תש"פ | 27/02/2020 00:40:31
הוצאה לאור >> שנתון >> כרך ד' - תשנ"ח
כרך ד' - תשנ"ח

tr>
עורכת: חנה כוכבא עריכה לשונית: סימה יודוביץ

ד"ר ערן לויזון

עם השנתון

פרופ' דב לנדאו

העקרונות הראשיים של הלמידה הרב-ממדית המודעת

ד"ר שרה כ"ץ

מ"מודעות לנמען" כגירוי לשיפור איכות הכתיבה ועד ל"התאמת הכתיבה לנמען" כגירוי לשיפור הכתיבה ולהכוונת אופי השיח בהקשר

ד"ר יהושפט נבו

ירושלים של מקרא - עיון בתולדותיה של ירושלים כפי שעולה מן המקרא והמקורות החיצוניים

ד"ר ניסן אררט

ממדי ירושלים בימי נחמיה ממבט-מקראי

הרב רונן לוביץ

תפיסת ההיסטוריה היהודית - בין ראי"ה קוק לחכמת ישראל

אלכס גליקסברג

ברכות הנהנין - תפיסות ומגמות במשנת התנאים

ד"ר יעקב אמיד

ומחרוזת של דגים (בבלי ב"מ כ"ג ע"א) ביקורת הטקסט וביקורת הסוגיא

הרב ד"ר בעז כהן

ואהיה אצלו אמון - הפתיחה של מדרש בראשית רבה מסע בעקבות משמעות המדרש. על פרשנות מסורתית, מחקר ומה שביניהם

ד"ר יצחק ציטרין

"הפוליטיקה הקרקעית" של התנועה הציונית בשאלת גאולת הארץ בשנות ה-20

ד"ר מרדכי פרידמן

היחידות הדתיות בפלמ"ח

מירה שטרית

המוטיבים הפילוסופיים בשירתו של ר' בחיי בן יוסף אבן פקודה

ד"ר אריאלה קרסני

מנהגי חתונה בעין היצירה - פתגמים ושירי עם שנכתבו ביידיש

ד"ר טליה הורוביץ

הסוגה של הקינה - לדרכה של מתודה

דוד זלצר
ד"ר לאה אוקסמן
ד"ר משה סטופל

מכלול בעיות בעלות שיטות פתרון שונות בהנדסת המרחב

ד"ר לאה אוקסמן
דר משה סטופל

עוד בניות הנדסיות ייחודיות