ב' אדר ה'תש"פ | 27/02/2020 01:03:32
הוצאה לאור >> שנתון >> כרך א - תשנ"ה
כרך א - תשנ"ה
עורכת: חנה כוכבא עריכה לשונית: סימה יודוביץ
   

ד"ר ערן לויזון

עם השנתון

ד"ר ניסן אררט

"דגש" למשמרת ההטעמה הראויה במקרא

ד"ר יהושפט נבו

הפירוש "מושב זקנים" - מבעלי התוספות לתורה

יעקב אמיד

מעמדם ההלכתי של חרשים ומפגרים ובעיות חינוכם על פי ספרות השו"ת

ד"ר טליה הורוביץ

יצירה והוראתה הערות ל"ישן אל תרדם" לרבי יהודה
נספח - סדרה של צילומי שקפים א-ח

ד"ר טליה הורוביץ

זיקתה של שירת אורי גרינברג לפיוטי "עקידה" של ימי הביניים

ד"ר יצחק ציטרין

הארות אחדות על הוראת היסטוריה והשלכותיה במכללה דתית

ד"ר ויקטור אוקסמן
וד"ר משה סטופל

הוראת הסתברות באמצעות משחקי הדגמה ותרגול

ד"ר צפורה אשרת

הכנסת שינויים למערת החינוך: פתולוגיה של מקרה

שרה כ"ץ

הערכה אלטרנטיבית בחינוך - פורטפוליו בשנות ה-90: ראשית הדרך

ד"ר צבי הר-שפר

האקולוגיה במורשת ישראל