ב' סיון ה'תש"פ | 25/05/2020 13:08:36
ארכיון >> ד"ר שלמה חריר ז"ל >> והיה מחניך קדוש
והיה מחניך קדוש

ר' יוחנן היה קורא לבגדיו – מכבדי. מלבד התפקיד העקרי של הבגד לכסות ולחמם הוא גם מכבד את לובשו, לכן הרמב"ם מדריך את התלמיד חכם איך להתלבש,

 

"מלבוש תלמיד חכם מלבוש נאה ונקי, ואסור לו שימצא בבגדו כתם או שמנונית וכיוצא בהן, ולא ילבש לא מלבוש מלכים כגון בגדי זהב וארגמן שהכל מסתכלין בהן, ולא מלבוש עניים שהוא מבזה את לובשיו אלא בגדים בינונים נאים, ולא יהא בשרו נראה מתחת מדיו כמו בגדי הפשתן הקלים ביותר שעושים במצרים" הבגד משמש גם כאמצעי זהוי, מדים, סמלים, כובע וכו'. נתן גם לעמוד על אופיו של אדם על פי בגדיו, נקיים, מסודרים או אחרת.

דורנו מתאפיין ב"חופש", אין גבולות, אין "אסור" והדבר מתבטא גם בלבוש יש אופנות הגורמות לזלזול באדם, זרוק, משופשף וחשוף. תורתנו הקדושה תורת חיים היא, ומדריכה אותנו גם בלבוש לגברים ולנשים.

 

מנהלנו היקר הרב ד"ר שלמה חריר זצ"ל מסר את נפשו למען לבוש הולם לפי תורתנו הקדושה.

בלבושנו הראוי אנו מכבדים את עצמנו, את הסובבים אותנו, עושים את רצון בוראנו ומכבדים את זכרו של שלמה זצ"ל.